KapitalIndeks

Fred. OlsenThomas Fredrik Olsen, kjent som Fred. Olsen, trekker fortsatt i trådene i et familieimperium, hvor eierskapet er spredd på flere generasjoner og datteren Anette har fått de viktigste posisjonene. Hun er bl.a. adm. dir. i Bonheur, samt styreleder i Fred. Olsen Energy og Timex. Familiestiftelsen Ptarmigan sitter med betydelige verdier i klokkekonsernet Timex og spanske Fred Olsen S.A., som satser på eiendom og fritidsmarkedet på Kanariøyene. Timex har opplevd fallende salg, men børsnoterte Bonheur, med interesser innen shipping, offshore, energi og media, gjør det svært så bra på Oslo Børs. Ikke minst har nedsalg av vindparker det siste året synliggjort mer av verdiene.

Sist oppdatert: 20. september 2018

6,10 mrd
Nettoformue 2018
5,30 mrd
Nettoformue 2017
+15%
Endring i formue
1929
Født
Olje og energi
Bransje

Nevnt i 4 artikler

Slipper ikke helt unna skatt på trusten:

Skattesmell for Petter Olsen

Petter Olsens investeringsselskap må skatte et millionbeløp av inntekter Timex har opptjent i lavskatteland. Det er klart etter at selskapets anke nylig ble avvist av Borgarting lagmannsrett.

2 min lesetid

Petter Olsen i skattestrid med staten:

Petter Olsen i skattestrid med staten

Striden om Fred. Olsen-familiens trust er ikke helt over. Lillebror Petters anke om inntektsskatt fra Timex-konsernet skal nå opp for retten.

2 min lesetid

Treg snuoperasjon i Fred. Olsens Timex:

Milliardene renner ut

Salget av armbåndsurene til Timex fortsatte å falle i 2018, og det ventes nok et stort underskudd. Fred. Olsen-familiens klokkekonsern har i perioden 2015-2017 tapt 1,7 milliarder kroner.

2 min lesetid

Skyter inn friske millioner:

Rederarvingens drømmeprosjekt utsatt igjen

Munch-samler, økobonde og rederarving Petter Olsen spytter inn 25 millioner for å dekke flere års underskudd knyttet til utbyggingen av Ramme gård. Den planlagte kultur- destinasjonen skal nå åpne dørene først neste høst.

2 min lesetid

Fred. Olsen