KapitalIndeks

Martin Bech Holte

Managing Director McKinsey Norge

Bech Holte overtok som sjef for Oslo-kontoret til det globale konsulentselskapet McKinsey høsten 2015. Da hadde han jobbet seg opp i McKinsey-systemet siden 2008. I tillegg til å lede Oslo-kontoret har Bech Holte en ledende rolle i oppdrag for McKinseys klienter innen oljeindustrien og telekom i Europa. Bech Holte har solid teoretisk ballast med en doktorgrad fra i økonomi fra universitetet i Stockholm. Han har også en master fra Norges Handelshøyskole i bunn.

McKinsey
Arbeidssted
1979
Født
Konsulent
Bransje

Martin Bech Holte