KapitalIndeks

Kjersti Aass

Sustainability Development Director Yara

<p>Aass er både ansattvalgt styremedlem i Yara og nå også selskapets direktør for bærekraftig utvikling. Hun har jobbet i Yara siden 2013. Tidligere jobbet hun i Leger uten grenser i Etiopia og for Holte Consulting som prosjektleder. Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU.</p>

Yara
Arbeidssted
Styremedlem i Yara, direktør for bærekraftig utvikling
Stilling
Industri
Bransje

Kjersti Aass