KapitalIndeks

Karl Munthe-Kaas

Gründer Kolonial.no

Kolonial.no-gründeren har en fortid fra både Finn.no og McKinsey. Han hoppet av en lovende karriere i 2012 for å starte opp Kolonial.no sammen med ni andre medgründere. Han har også etablert delingstjenesten Nabobil.no. Munthe-Kaas har en master of science fra London School of Economics og en bachelorgrad fra UiO.

Kolonial.no
Arbeidssted
1983
Født
Varehandel
Bransje

Karl Munthe-Kaas