KapitalIndeks

Lars LøsethÅ drifte og eie utallige kjøpesentre over det ganske land gir – med basis i en sterk norsk oppgangssyklus, historisk lave renter og en solid dose kremmerånd – også mer klingende mynt i kassen for eiendomsinvestoren fra Surnadal. I Løseths holdingselskap LI Holding, der hans kone og sønn også har eierandeler, når den bokførte egenkapitalen 840 millioner kroner ved siste årsskiftet, klart opp målt mot året før. 68-åringen har samtidig valgt å drive mer og mer av forretningene i egen regi og er i dag ikke lenger ansatt i Thon Eiendom.

Sist oppdatert: 20. september 2018

1,80 mrd
Nettoformue 2018
1,60 mrd
Nettoformue 2017
+13%
Endring i formue
1950
Født
Handel
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Amfi

Lars Løseth