KapitalIndeks

Ole Andreas HalvorsenGjennom sitt hedgefond Viking Global Investors forvalter Ole Andreas Halvorsen rundt 25 milliarder dollar. Etter et ‟katastrofalt” resultat i 2016 på minus fire prosent valgte ‟tigergutten” fra Fredrikstad å tilbakebetale åtte milliarder dollar til investorene. Tilbakebetalingen skulle gjøre det lettere for selskapets nye investeringsdirektør å gå raskt inn og ut av posisjoner. Det viste seg å være lurt ettersom Viking Global Investors oppnådde en solid avkastning i 2017 på rundt 12 prosent etter forvaltningshonorarer. Første halvår i 2018 har dog vært noe mer trøblete. Hedgefondet gikk på et papirtap i Facebook på 3,3 milliarder kroner, da aksjen stupte etter å ha fremlagt kvartalstall i juli. Anslaget er basert på verdivurderingen til finansmagasinet Forbes’.

Sist oppdatert: 20. september 2018

31 mrd
Nettoformue 2018
25 mrd
Nettoformue 2017
+26%
Endring i formue
1961
Født
Finans
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Viking Global Investors

Ole Andreas Halvorsen