KapitalIndeks

John FredriksenNorges desidert rikeste har ikke tjent noe særlig på shipping og offshore på mange år. Likevel er han på vei mot ny personlig – og norsk – rekord i formue. Det mangler “bare” fire milliarder på pers målt i kroner. Årets formuesanslag for Fredriksen kvalifiserer dessuten til en plass blant verdens 100 rikeste på magasinet Forbes’ globale liste. Fredriksen har diversifisert formuen mye de siste årene, i tråd med døtrene Cecilie og Kathrines ønske om mindre totalrisiko. Verdien av de aksjepostene i Marine Harvest og Norwegian Property utgjør for eksempel ca. 15 prosent av formuen, og ulike fond ca. 20 prosent. Storeulv kan likevel ikke sies å ha havnet på defensiven etter at Tor Olav Trøim sluttet i 2014. Det er gjennomført kapitalutvidelser på flerfoldige milliarder og tatt strategiske grep i tørrlast-, råoljetank- og gassrederiene i gruppen. Oljeserviceselskapet Archer er reddet. Et nytt riggselskap, Northern Drilling, er etablert og har gjort sitt første kjøp. Fredriksen var også sentral i planleggingen av storfusjonen som leder frem til etableringen av offshore servicerederiet Solstad Farstad. Han opptrer stadig som både storaksjonær og døgnåpen bank for sine hjertebarn, med minst ti milliarder kroner i ulike lånefasiliteter og kredittlinjer. Han støter også på noen av de andre kreditorene i hverdagen. Restruktureringen av boreriggentreprenøren Seadrill tar ekstremt mye av Fredriksens tid, selv om han har minimalt av eksponering igjen: For fire år siden utgjorde Seadrill en tredjedel av formuen, i dag utgjør eierandelen godt under én prosent. Men med en krigskasse full av kontanter – vi snakker om flere titall milliarder – står Fredriksen klar til å bidra dersom han får kreditorene med på sin redningsplan.

Sist oppdatert: 14. june 2018

98 mrd
Nettoformue 2017
92 mrd
Nettoformue 2016
+7%
Endring i formue
Handelsgymnas.
Utdannelse
1944
Født
Gründer og eier i Fredriksen-gruppen
Stilling
Shipping
Bransje

Nevnt i 4 artikler

Snarøya-naboer reagerer over Fredrik Halvorsens garasjeplaner

Vil bygge 10 meter høy gigant-garasje

Naboene til Fredrik Halvorsen er i harnisk over planene om garasjeplaner på stolper. De mener den er for høy og dominerende.

4 min lesetid

Fiskeaksjene går som en kule på Oslo Børs:

Opp 40 prosent siden nyttår

Oppdrettssektoren går så det suser på Oslo Børs. Forbrukerne spiser mer fisk, og oppdrettere og aksjonærer får klingende mynt i kassa. Men hvor lenge vil festen vare? Analytikerne venter at lakseprisene skal ned allerede til sommeren.

8 min lesetid

Trøbbel for Fredriksen-familien

Risikerer å måtte rive ulovlig brygge

Tvillingdøtrene til John Fredriksen varsles om pålegg og tvangsmulkt. Plan- og bygningsetaten mener at bryggeanlegget på luksuseiendommen deres på Bygdøy mangler søknad og godkjennelse.

4 min lesetid

John Fredriksen

Mannen & myten

 – Jeg har hatt mange søvnløse netter i mitt liv, det er det ingen tvil om, sier John Fredriksen.

15 min lesetid

Nøkkelbedrifter

Hemen Holding
Geveran Trading
Farahead Holdings
Frontline
Seadrill
Marine Harvest
Golden Ocean Group
Ship Finance
Northern Drilling
Norwegian Property
Axactor

John Fredriksen