KapitalIndeks

Grethe Gynnild-Johnsen

Grethe Gynnild-Johnsen er utdannet fra Norsk Journalisthøgskole. Hun har jobbet i NRK siden 1993 og har tidligere vært sportsredaktør og sjef for TV-nyhetene. Siden 2009 har hun vært direktør for NRKs største divisjon, distriktsdivisjonen, med ansvar for 15 distriktsskontor og nasjonalt sjangeransvar for natur, vitenskap, livssyn, hverdagsdokumentar og sakte-TV.

1959
Født
Distriktsdirektør i NRK
Stilling
Medier
Bransje

Grethe Gynnild-Johnsen