Psykologer skal ta på seg VR-briller

Virtual reality – virtuell virkelighet – er ikke det verktøyet som psykologer er mest kjent for å bruke i behandlingen av sine pasienter. Men det vil VR Traveler endre på.

Får nye verktøy: Med løsningen til VR Traveler skal psykolog og pasient kunne ta på seg VR-briller og gå igjennom situasjoner som pasienten sliter med.  Foto: Shutterstock
Næringsliv

CFO

Techstep ASA • Oslo

Brillene som brukes for å formidle virtuell virkelighet sitter tett over øynene. Ingen andre synsinntrykk slipper inn, og de områdene der teknologien så langt er blitt testet ut, har vært for teknologisk viderekomne.

For å komme i gang med VR Traveler for drøyt to år siden solgte Kim Lien eiendomsporteføljen som han hadde bygd opp over 15 år – ved siden av jobben. – Jeg ville beholde kontroll på den visjonen jeg hadde uten å fokusere på investorer helt fra begynnelsen.  Selskapet ble startet for å hjelpe funksjonshemmede med å oppleve ting som de vanligvis ikke får være med på. For å gi dem forbedret livskvalitet, sier Lien. – Så utviklet det seg, og nå er det blitt et tech-selskap som spesialiserer seg på VR-teknologi. Hovedsakelig innenfor mental helse, og der vi jobber sammen med de fremste på forskjellige områder slik at teknologien blir brukt på riktig måte.

Lien har fått støtte fra fase 1 og 2 fra Innovasjon Norge, men har ellers holdt en lav profil uten andre støtteordninger eller eksterne investorer. Til gjengjeld har VR Traveler, selskapet bruker den amerikanske skrivemåten, nettopp signert en innovasjonskontrakt med Oslo universitetssykehus og flere andre sykehus for å utvikle et nasjonalt system som knytter sammen virtuell virkelighet og mental helse. – Det skal legges ned 12.000 psykologtimer i prosjektet, hundre psykologer skal være med og utvikle systemet, sier Lien.

Først nå åpner han opp for å hente inn investorpenger. – De første kommer i høst.

Skuespillere og spesialeffekter

VR Traveler har ingenting med utviklingen av selve brillene å gjøre. Den jobben tar langt større selskaper seg av. Kim Lien vil fylle brillene med innhold og egenutviklet programvare.

– Psykologen kan plukke fra en innholdsportefølje der det ligger simuleringer av situasjoner som gjør kommunikasjonen, samspillet, mellom psykolog og pasient bedre. Som vil hjelpe pasienten under trygge omstendigheter, og som vil være et viktig verktøy for å få ned behandlingstiden, sier Lien. – Det er et samspill mellom psykolog og pasient. De sitter med hver sin brille og ser på noe sammen. Men pasienten kan også bruke brillene og innholdet hjemme.

– Hva slags pasienter er det snakk om? Det er mer alvorlige tilfeller enn hvis jeg skulle bestille en time?

– Det er et bredt spekter, men innenfor mental helse og eksponeringsterapi. VR-løsningen blir et tilleggsverktøy for psykologene som de kan bruke for å styrke jobben de gjør med pasientene.

Teknologi og psykologi: Daglig leder Kim Lien i VR Traveler har fått avtale med Oslo universitetssykehus for å utvikle et system der virtuell virkelighet skal bli brukt i arbeidet med mental helse. Foto: VR Traveler

I VR-verdenen kan innholdet være alt fra tegnefilm og 3D-animasjoner til scener rettet mot kurs og opplæring hentet fra virkeligheten.

– For oss handler det om ekte simuleringer. På innsiden av brillene kan pasienten bli utsatt for en situasjon han eller hun er redd for. Pasienten har en utfordring med å utsette seg for denne situasjonen i det virkelige liv, men her kan vedkommende bli hjulpet til å takle dette sammen med psykologen.

Det prosjektet som nå har startet å rulle, skal resultere i et bibliotek med slike utfordrende situasjoner. – Vi har et ganske omfattende bibliotek allerede, og det er dette som vil bli utviklet videre de neste årene, forteller Lien.

– Dere lager altså korte filmsekvenser der disse utfordrende situasjonene blir presentert?

– Ja, vi har egne spesialiserte produksjonsteam bestående av produsent, lyd, spesialeffekter, kameraspesialister, teknikere og skuespillere. Alt er veldig ekte, forsikrer han. – Sluttresultatet leverer vi i en pakke lisensiert ut til kunden, inkludert hardware. 

Kan bli eksportvare

VR Traveler har også oppdrag for blant annet Statped, den statlige spesialpedagogiske tjenesten for kommuner og fylkeskommuner, der selskapet også jobber innenfor mental helse. Målet er å bygge opp en nasjonal løsning sammen med det norske helsevesenet, men Lien ser også for seg at VR-løsningen og porteføljen kan eksporteres ut av Norge.

– Dette er en løsning som enkelt kan brukes i helt andre land, der den også kan bli et viktig verktøy for psykologer. Det ligger en stor mengde jobb foran oss, men i og med at mental helse nå mer og mer blir satt på agendaen, kan andre land spare ressurser på å bruke vår løsning.

Lien vil hjelpe andre land som ikke har de samme finansielle musklene som oss. – Norge er et unikt land for å utvikle denne type teknologi fordi vi har et velfungerende helsevesen som mange andre land ser opp til, og kan bruke det som bakteppe til å hjelpe andre land i kampen om bedre mental helse. Dette koker ned til kunnskapsdeling og et samspill mellom det private og det offentlige som kommer klart frem i den “Nasjonale hjernehelsestrategien 2018–2024”, avslutter VR-eksperten.