Read the f***ing manual!

Kan vinkjennere lukte om det har vært en flue i glasset? Hvem leser brukermanualene for tekniske produkter? Har kundene glede av alt det mobilen, ovnen eller kameraet deres kan?

Fluens duft: En milliarddels gram flueduft er nok til at vinen er ødelagt for vineksperten. Foto: Dominika Zarzycka
Livsstil

Denne artikkelen ble første gang publisert i Kapital nr.18/2018.

Svarene på ovenstående og flere andre viktige spørsmål ble belønnet med Ig Nobelprisen for 2018, som ble delt ut for en drøy måned siden. Jfr. tekstboks.

I år var det ingen nordmenn som ble funnet verdige til prisen, men vi har hevdet oss bra tidligere. Glansåret for oss var 1996, da professor Harald Moi fikk medisinprisen for sin undersøkelse av om “Oppblåsbare Barbara” plastdukker er en smittekilde for kjønnssykdommen gonoré, samtidig som forskerne Anders Barkheim og Hogne Sandvik vant prisen i biologi for sitt svar på spørsmålet om blodigler får større appetitt når personene de suger blod av har levd på en diett med stort innslag av øl, hvitløk og yoghurt.

Etter det denne skribent har funnet, var 2014 det siste året med norske prisvinnere. Da ble polarforskerne Eigil Reimers og Sindre Eftestøl tildelt prisen for sitt studium av hvordan reinsdyr på Svalbard reagerer på mennesker som kler seg ut som isbjørner.

Om ingen norske forskere ble funnet verdige i 2018, dro til gjengjeld svenskene av gårde med ikke mindre enn to priser, nemlig prisen i antropologi for et studium av hvem som er best til å imitere hverandre, mennesket eller sjimpansen, samt biologiprisen.

“Ekte” nobelprisvinnere: Disse tester vin med og uten flue. Fra venstre: Eric Maskin, økonomiprisen 2007, Wolfgang Ketterle, fysikkprisen 2001, Michael Rosbach, medisinprisen 2017 og Oliver Hart, økonomiprisen 2016. Foto: Michael Dwyer/NTB

Duften av flue i vin

Og nettopp biologiprisen skal vi omtale nærmere her. Den fikk de svenske biologene Peter Witzgall, Erika Wallin, Marie Bengtsson og Erik Hedenström sammen med kolleger fra Colombia, Frankrike og Tyskland for sitt forskningsarbeid “The Scent of the Fly” , som ble offentliggjort i Journal of Chemical Ecology i mars 2018.

Forskerne hadde kjørt en forsøksrekke der vineksperter – ønologer – skulle blindteste vin (Pinot Blanc, Freiburg 2013), hvor noen av glassene hadde hatt besøk av små bananfluer (2–4 mm lengde) i fem minutter.

Hadde fluene avgitt nok duft til at ekspertene kunne merke det?

Svaret var et markant “ja”, forutsatt at det var snakk om en hunnflue! De utsondrer et feromon – signalstoff – for å tiltrekke hannfluene, og så lite som 5 nanogram – dvs. 5 milliarddeler av et gram – var nok til at ønologene merket det.

Dette sier vel en hel del; både om ønologer og hunnfluers tiltrekningskraft.

Brukermanualer er for pingler

En annen av årets priser som i høy grad fortjener omtale, er litteraturprisen. Den ble vunnet av forskere fra Australia, El Salvador og Storbritannia for “Life i s Too Short to RTFM: How Users Relate to Documentation and Excess Features in Consumer Products”, som ble offentliggjort av Oxford University Press sommeren 2014.

Med uttrykket RTFM menes “ Read The Field Manual”, eller “Read The F***ing Manual”, som supportavdelingene iflg. forskerne gjerne svarer – eller i alle fall ønsker å svare – kunder som ikke får produktene til å virke.

Forskningsarbeidet hadde som mål å finne ut hvordan folk forholder seg til bruksanvisninger, og om det blir oppfattet som positivt eller negativt at et produkt byr på mange avanserte bruksmuligheter.

Forsøkene omfattet et bredt utvalg av bruk- ere av digitalkameraer, stekeovner, universalfjernkontroller, mobiltelefoner, stereoanlegg og andre tekniske produkter.

Hovedkonklusjonene er kanskje ikke så overraskende?:

  • Menn leser bruksanvisningene oftere enn kvinner; faktisk nesten dobbelt så ofte (75 mot 40%).
  • Unge leser ikke bruksanvisninger. Under 20% av de under 25 år gamle leser dem, mens drøye 70% av alle over 35 oppgir at de leser dem.
  • Interessen for brukermanualer synker med utdannelsen. Mens 50% av personer som kun har gjennomgått videregående leser bruksanvisninger, er det bare 30% av de med universitetsutdannelse som gjør det. De siste føler det kanskje som et nederlag ikke å klare selv?
Hvem leser bruksanvisninger? De minste er gode på det, men det går gjerne over når de kommer i videregående. Blant voksne bruker menn brukermanualene dobbelt så mye som kvinner, men kvinner er minst like gode på praktisk bruk. Foto: NTB

Vi bruker ikke alt

Når det gjaldt produktenes bruksmuligheter, var konklusjonen at de fleste i praksis bare bruker det de finner ut av uten å lese brukermanualene.

Ifølge undersøkelsen benytter menn bruksmulighetene utover det rent grunnleggende i mer enn dobbelt så høy grad som kvinner, som – i likhet med de unge – stort sett bruker det de greit finner ut ved å prøve seg frem. Det øvrige forblir ubrukt.

Men: kvinner og unge er like “dyktige” som menn og de litt eldre når det gjelder den grunnleggende bruken, og har like positive samlede brukeropplevelser.

Forskerne fant for øvrig ut at ekstra mange fancy bruksmuligheter utover det grunnleggende blir oppfattet som noe stort heft som forkludrer praktisk bruk.

Hvorfor tilbyr da produsentene produkter med så utrolig mange muligheter? Iflg. forskerne lar kundene seg imponere når selgerne demonstrerer alt produktet kan. Kjøperne blir ikke irritert før de kommer hjem og skal prøve selv. Men da er jo produktet solgt ...↔

Ig Nobelprisene

Ig Nobelprisene er det humoristiske motstykket til de ordinære nobelprisene. Navnet er et ordspill basert på “Nobel” og “Ignoble” (skammelig).

■ Den 13. september var det 28. gang prisene ble delt ut under en humørfylt høytidelighet ved Harvard University. Som var alltid var det “ekte” nobelprisvinnere som overrakte prisene.

■ Ig Nobelprisene kan gis til grundige forskningsarbeider som er publisert i seriøse tidsskrifter. For å bli nominert må arbeidene være slik at de “først får mennesker til å le, og så til å tenke”, som det heter i juryens mandat.

■ Flere IG Nobelprisvinnere har også blitt tildelt “ekte” nobelpriser (men da for andre arbeider).