Norway's leading business magazine

Redaksjonelt innhold

Den nye mediehverdagen stiller stadig høyere krav til journalistikken og presentasjonen av den, men dette er en utfordring vi i Kapital imøtekommer med åpent sinn, glede og sunn økonomisk innsikt.

For når våre lesere daglig eksponeres for korte nyhetsnotiser og fragmenter fra virkeligheten på TV, aviser, internett, sosiale medier og radio, skapes det også behov for artikler som viser de store linjene og forklarer sammenhengene i næringslivet, økonomien og politikken. Det er denne dybde- og kvalitetsjournalistikken vi i Kapital har satset på i alle år, og det er denne vi i hver eneste utgave jobber for å gjøre så informativ, spennende og morsom som mulig.

 

I en tid da mange redaksjoner har nedbemannet eller dukket under pga. økonomiske nedgangstider og strukturelle endringer i mediebransjen, har Kapital gått motsatt vei og opprettholdt og styrket sin posisjon som Norges ledende businessblad. Det er vi stolte av!

Vi satser for fullt på vår papirpublikasjon, samtidig som vi tilbyr eMagasin og digitale versjoner for mobiltelefoner og nettbrett (se mer om de ulike abonnementstypene under Abonnement).

 

Bladet er delt inn i fem ulike seksjoner: Reportasjesidene, Inside, Jobb & karriere, Kapital Digital og Investorguide

Sentralbord
Abo. service
Besøksadresse
Hoffsveien 70 A
0377 Oslo
Postadresse
Boks 724, Skøyen
0214 Oslo