Norway's leading business magazine

Norges beste analytikere

I årets første utgave foretar vi hvert år en høytidelig kåring av Norges beste analytikere. De største forvalterne i Norge har på forhånd gitt oss tilbakemeldinger på hvem de mener gir de beste aksjerådene.

Kjøp Kapital nummer 1 2017 for å få med deg hele kåringen. 

Poengene fra forvalterne summeres opp, og på bakgrunn av dette kårer vi de tre beste analytikerne i en rekke bransjer. Deretter får disse analytikerne den heder og ære de fortjener i form av rosende omtale i bladet.
Kapital vet at kåringen etter hvert har blitt så viktig og anerkjent i bransjen at mange analytikere faktisk får bonus og annen avlønning ut fra hvordan de gjør det på blant annet denne kåringen. Vi utarbeider også en liste over de totalt 20 beste analytikerne, uavhengig av sektor.

Sentralbord
Abo. service
Besøksadresse
Hoffsveien 70 A
0377 Oslo
Postadresse
Boks 724, Skøyen
0214 Oslo