Norway's leading business magazine

Norges 500 største bedrifter

Kapital har årlig i snart 40 år publisert listen over Norges største bedrifter. Dette er den største og mest oppdaterte statusrapporten for norsk økonomi og blir hvert år publisert i vår sommerutgave. Ingen andre steder finner leserne en så omfattende og komplett oversikt over landets største 500 største bedrifter, målt etter omsetning, som her i Kapital.

 

Se listen over Norges 500 største bedrifter (Egen nettside).

 

Få med redaksjonelle saker og kommentarer til listen:

Kjøp forrige utgave av Kapital som et digitalt eMagasin via App Store eller Google Play

 

Faksimile Kapital nr. 12 - 2016.

 

 

De 500 selskapene som hvert år kvalifiserer til å være med på listen, er en blanding av børsnoterte og privateide selskaper, utenlandske datterselskaper, offentlige kommersielle virksomheter og en håndfull stiftelser.

Via internett, epost, telefon og telefaks har vi hvert år kontakt med over tusen selskaper for å fange opp dynamikken som preger dette økonomiske landskapet. Statoil troner riktignok suverene på topp år etter år, men hvert år kommer det inn spennende nykomlinger på listen, samtidig som gamle travere ramler ut.

Hjelpsomme selskaper
Responsen fra selskapene er svært god, også for å komme med tall som ved tidspunktet for utarbeidelsen av listen fortsatt ikke er sendt inn til Brønnøysund-registrene. Dette gjør at både ansatte, kunder, samarbeidspartnere og andre interesserte vil kunne finne massevis av nyttig informasjon om helsetilstanden til de 500 utvalgte selskapene og det historiske helhetsbildet for norsk økonomi.

Datterselskaper til norske selskaper er ikke med på listen. Det gjelder for eksempel Color Line som er en del av O. N. Sunde eller DnB NORs datterselskap Vital. De som likevel mener at de finner et par datterselskaper på listen vår, har helt rett i det. Årsaken er at morselskapenes tall eller konserntallene ikke er klare ved publisering, og da tar vi med tallene for datterselskapene for å få et så komplett bilde som mulig.

Vi har også tatt med noen selskaper som vi ikke finner igjen tallene til i Brønnøysund. Disse utenlandskregistrerte selskapene er nesten utelukkende virksomheter som noteres på Oslo Børs og dessuten har dominerende norske eiere. Her finner vi i første rekke regnskaper ført i dollar, og vi har da brukt Norges Banks snittkurs for hele året for å finne omsetningen. En liten håndfull norske selskaper fører også sine regnskaper i euro.

Sentralbord
Abo. service
Besøksadresse
Hoffsveien 70 A
0377 Oslo
Postadresse
Boks 724, Skøyen
0214 Oslo