Norway's leading business magazine

Norges 100 mektigste kvinner

Hvert år kårer Kapital Norges 100 mektigste kvinner– samt dellister over de mektigste i en rekke ulike bransjer. 22. juni 2017 kårer vi Norges mektigste kvinner. 

Dyktige kvinner
Norske kvinner beviser at det er mulig å nå til topps – hvis man bare vil.
Én ting står nemlig klart over ni år etter at Kapital for første gang lanserte listen over Norges kvinnelige maktbastion: Kvinner med makt finnes det nok av. Den største utfordringen med å lage en slik liste består nemlig ikke i å finne verdige kandidater, men derimot å koke ned listen til bare 300 navn. Derfor har vi, i tillegg til hovedlisten, like gjerne laget en ekstra liste over kvinnene som ikke nådde helt opp til topp 300, men som likevel fortjener å bli nevnt.
Vi har også, for virkelig å være sikker på å få med de aller fleste, laget hele åtte dellister med de dyktigste kvinnene innen de ulike områdene i samfunnet, det være seg næringsliv, politikk, jus, finans, medier, helse, offentlig forvaltning og organisasjonslivet. Dessuten har vi også lister over kvinner med flest AS- og ASA-verv.

Det er flott dere har laget denne listen. Det er behov for å vise frem kvinner med makt i større grad enn det som skjer i hverdagen. Statsminister Erna Solberg


Detektivarbeid
I arbeidet med å finne de mektigste kvinnene har vi saumfart aviser, styredatabaser, Brønnøysundregistrene, så vel som gjestelistene til de store middagene hos Norges Bank og NHO. Vi har trålet nettsider, sjekket opp departementer, direktorater og organisasjoner. Vi har ringt private bedrifter, vi har spurt, vi har gravd og vi har blitt noen kløppere i Excel.
Resultatet er en logg med over 1.000 navn på særdeles dyktige kvinner, som hver på sin måte har gjort seg bemerket oppover i det norske makthierarkiet. Kvinnene på listen er hentet fra alle områder i samfunnet.
Og listen viser med all tydelighet at norske kvinner har gått til topps i tilnærmet alle av de viktigste posisjonene i samfunnet. Blant annet har vi – eller har hatt – kvinnelig statsminister, finansminister, justisminister, forsvarsminister, børsdirektør, NHO-president, LO-sjef og idrettspresident, for å nevne noen av topp-posisjonene som har vært inntatt av kvinner.

Norges største kvinnedatabase?
Utgangspunktet for kåringen er definisjonen av makt, som vi mener er evnen til å påvirke. Dvs. å kunne være med på å bestemme og oppnå resultater. De kvinnene i Norge som har makt i denne forstand, blir vurdert til listen. Vår maktdefinisjon omfatter også de som evner og tør å ta avgjørelser mot andres vilje.
I listen har vi lagt størst vekt på politisk og økonomisk makt fremfor ideologisk makt. Vi har også vektlagt reell makt fremfor formell makt. Men vi har også skjelt til hva slags uformell makt, for eksempel mediemakt og nettverksmakt, som kvinnene har. Dessuten forsøker vi, så langt det lar seg gjøre, å se på hvordan kvinnene fyller stillingene sine.
Det er samtidig viktig å understreke at denne listen på langt nær er noen fasit, men en rangering basert på en rekke objektive og noen subjektive faktorer, samt utfallet av Kapitals mange og lange diskusjoner. Det er helt sikkert noen vi har glemt eller ikke vet om, og disse kvinnene er vi takknemlige om dere tipser oss om. Vi tør likevel påstå at vår kåring er den mest omfattende oversikten over dyktige norske kvinner – noensinne.

Norske kvinner vil ikke innrømme at de har makt, men Kapitals liste beviser at de har det. Kapitals ansvarlige redaktør, Trygve Hegnar
Kapitals kåring viser at kvinner kan, og at det er mange muligheter; man må bare tørre å gripe dem. Tidl. arbeidsminister Hanne Bjurstrøm
Makta er der. Det er bare å gripe den. Tar du den ikke selv, er det noen andre som gjør det. Tidl. kunnskapsminister Kristin Halvorsen
Sentralbord
Abo. service
Besøksadresse
Hoffsveien 70 A
0377 Oslo
Postadresse
Boks 724, Skøyen
0214 Oslo