Norway's leading business magazine

And the winner is …

Kapital har en mangeårig tradisjon med å publisere ulike kåringer. Den startet i 1976 da vi for første gang kunne presentere en oversikt over Norges 100 største bedrifter målt etter omsetning, noe som faktisk var ganske unikt i Norge på den tiden.

Listen ble så godt mottatt blant våre lesere at vi allerede året etter utvidet den til å omfatte 500 selskaper. Hvert år siden, i sommerutgaven, har vi fortsatt med å kåre Norges 500 største bedrifter.

De siste årene har en viss rosa konkurrent forsøkt å komme oss i forkjøpet med å publisere sin liste over Norges 500 største bedrifter, bare noen dager før vi kommer ut med vår. I sin iver etter å være først ute har imidlertid konkurrenten ikke rukket å få med seg alle tallene. Kapitals liste er altså ikke bare den originale 500 listen i Norge, men også den mest omfattende.

Det at vi også sitter med et så rikt tallmateriale fra mange år tilbake, gjør at vi også hvert år kan publisere unike tall for utviklingen i fastlandsøkonomien og ulike bransjer, og vi kan sammenligne og se hvilke år resultatene i næringslivet har vært best, når egenkapitalen har vært høyest, alternativt lavest, og for eksempel hvordan utviklingen i antall ansatte har forløpt.

De siste årene har vi også kunnet produsere dellister over selskapene med best marginer, flest ansatte, høyest vekst, størst og lavest underskudd, mest egenkapital, størst avkastning og de høyeste skatteutbetalingene. Det handler altså ikke lenger bare om en morsom liste, men en utgivelse av samfunnsnyttig tallmateriale.Rikelisten en maktliste
På noenlunde samme måte har Kapitals årlige kåring av Norges 400 rikeste utviklet seg. Det er ikke snakk om en liste til bare underholdningsformål, slik noen kanskje tror. 400-listen, slik den fremstår nå med de reelle formuesanslagene for landets mest velbeslåtte, er nesten like mye en oversikt over hvem som har makt i næringslivet og hvordan denne er fordelt.

Siden 400-listen er den eneste og mest omfattende oversikten over reelle verdier, brukes den også mye av politikere i forbindelse med debatter om skattenivået. Den har derfor både en sosialøkonomisk og fordelingspolitisk betydning.

Kapitals liste over Norges 100 mektigste kvinner er av nyere karakter, men ikke mindre viktig av den grunn. Den har sin bakgrunn i at vi ønsket å synliggjøre alle de dyktige kvinnene vi vet finnes rundt i landet. Vi ønsket dessuten å undersøke nærmere påstanden om at det finnes et usynlig glasstak som hindrer kvinner i å nå til topps. Etter å ha gjennomført kåringen hvert år siden 2007, vet vi nå at dette kun er en myte. Kapitals liste viser med all tydelighet at det er mulig for kvinner å nå til topps i alle posisjoner i samfunnet – bare man selv vil det sterkt nok.

Vi kårer også hvert år Norges beste analytikere. Kåringen har blitt en begivenhet i seg selv som alle landets aksjeanalytikere venter i spenning på. Kanskje ikke så rart, ettersom kåringen etter hvert har blitt så viktig at innholdet i lønningsposene fordeles etter blant annet den.

Sentralbord
Abo. service
Besøksadresse
Hoffsveien 70 A
0377 Oslo
Postadresse
Boks 724, Skøyen
0214 Oslo