Norway's leading business magazine

Wilhelmsen-saken

I over ni år trodde Sigurd Edvard Steen at han gjorde forretninger med sønnen til skipsreder Wilhelm Wilhelmsen. Nå mener Økokrim at et Panama-selskap, som Steen hadde tilgang til, har tapt 25 millioner kroner på bedragerier utført av bærumsmannen Geir Jøran Wilhelmsen. Økokrim mener en sparebank og en eldre mann er bedratt av samme mann. Artikkelen finner du her.

Kapitals artikkelserie om Telenor

I en tidligere utgave av Kapital har vi en lengre bakgrunnsartikkel om Telenor-toppenes verkebyll. Her avslører vi bl.a. at Telenor-eide Vimpelcom ble forespeilet en bot på åtte milliarder kroner for korrupsjon – rett før Telenors nye konsernsjef Sigve Brekke gikk ut i markedet og sa han ville selge Telenors aksjer i selskapet.

Her kan du lese en samleutgave med alle våre tidligere artikler om saken

Hvem i Telenor visste hva om VimpelCom 

VimpelCom meldte nylig om at selskapet har inngått et endelig forlik med amerikanske og nederlandske myndigheter, der VimpelCom betaler til sammen 795 millioner dollar i bøter og erstatning. Som en ekstraservice til Kapitals lesere gir vi deg her historien om hva som skjedde internt i Telenor i forbindelse med VimpelComs investering i Usbekistan. Artikkelen stod på trykk i Kapital nr 1/2016.

Treholt-bløfferen

Han har ført hele Norge bak lyset med sine oppdiktede påstander i Treholt-saken, slik VG har avslørt. Men dette er ikke den eneste saken hvor journalist, forfatter og privatetterforsker Geir Selvik Malthe-Sørenssen har rotet det til. Allerede høsten 2015 (Kapital nr. 14/2015) skrev Kapital en lengre og kritisk artikkel om virksomheten til denne mystiske informasjonstraderen, som også var en sentral aktør i arvesaken til advokat Mona Høiness og har stått på lønningslisten til bedrageridømte Christer Tromsdal.

Vår artikkel om Kameleonen Malthe-Sørenssen er nå tilgjengelig her.

Advokater uten grenser

I en serie artikler gjennom flere år har Kapitals journalister satt søkelyset på advokater som har handlet i strid med loven og brutt regler for god advokatskikk. Vi har avslørt kameraderi og inhabilitet i advokatbransjen, og et disiplinærsystem med rom for forbedringer. Temaer som er aktuelle i forbindelse med utarbeidelsen av den nye advokatloven. Artiklene våre om advokatene finner du her.

Sentralbord
Abo. service
Besøksadresse
Hoffsveien 70 A
0377 Oslo
Postadresse
Boks 724, Skøyen
0214 Oslo