Norway's leading business magazine

Landets mest utfordrende sommerjobb?

Vi tilbyr morsomme, varierte og lærerike arbeidsdager på et team bestående av seks junioranalytikere – fortrinnsvis økonomistudenter – og flere fast ansatte journalister/økonomer i Kapital som skal jobbe med prosjektet Norges 400 rikeste.

Norges ledende businessblad søker junioranalytikere i perioden 30. juli til 7. september 2018.

Arbeidet består bl.a. i å innhente regnskaper, eiendomsoversikter og annen relevant
informasjon om selskapene til Norges 400 rikeste personer, samt analysere og verdivurdere selskapene og eiendelene, noe som er både krevende, spennende og utviklende og gir en unik innsikt i norsk næringsliv.


God regnskapsforståelse er definitivt en fordel i jobben, likeledes kunnskap og interesse for verdivurdering og verdipapirmarkeder. Du bør heller ikke kvie deg for å ta kontakt med en lang rekke kilder eller personer på listen. Siden sommervikarene også bidrar til å skrive de korte tekstene om landets rikeste, er gode norskkunnskaper også et pre.


Kapital holder til i hyggelige lokaler ved Smestaddammen i Oslo.
Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og et godt og lærerikt miljø.


Eventuelle spørsmål og søknad med CV og kopi av alle vitnemål og karakterutskrifter rettes til:

Richard Solem
Epost: richard.solem@kapital.no


Søknadsfrist 9. mars

Kapital v/Richard Solem
Boks 724 Skøyen
0214 Oslo

Få nyheter om Kapital via vår Facebook-side, eller redaktør Vibeke Holth på Twitter

Min interesse for selskapsanalyse startet med sommerjobb i Kapital. Anthea Arff-Pettersen, aksjeanalytiker Schroders, London
Sentralbord
Abo. service
Besøksadresse
Hoffsveien 70 A
0377 Oslo
Postadresse
Boks 724, Skøyen
0214 Oslo