KapitalIndeks

Yuhong Jin HermansenHermansen er enke etter Folke Hermansen som bygde opp kapital gjennom investeringer i Elektrosenteret og gradvis kjøpte seg opp i Det Stavangerske Dampskibsselskap til han eide hele selskapet. Ved Hermansens bortgang for tolv år siden overtok Yuhong Jin, som er utdannet finansanalytiker, ledelsen i familiebedriften. Gjennom investeringsselskapene Fyrholmen og Fyrholmen Finans eier hun og familien selskaper som Norled, Tide, DSD Shipping og DSD Cargo. I fjor hadde DSD-konsernet rekordomsetning på 5,9 milliarder.

Sist oppdatert: 20. september 2018

4,00 mrd
Nettoformue 2018
3,75 mrd
Nettoformue 2017
+7%
Endring i formue
1968
Født
Konsernsjef i Stavangerske Dampskibsselskab
Stilling
Reiseliv/hotell
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Fyrholmen
Fyrholmen Finans

Yuhong Jin Hermansen