KapitalIndeks

Wenche Nistad

Sjefen for det statlige forvaltningsorganet Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK). Ny på listen over de 100 mektigste. Grunnen er at hun har kjørt restruktureringene i offshoreservicerederiene den senere tiden. Det har plassert GIEK på kartet.

Sist oppdatert: 15. may 2019

Utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole I 1976
Utdannelse
1952
Født
Adm. dir. GIEK
Stilling
Bank og finans
Bransje

Wenche Nistad