KapitalIndeks

Wenche Elizabeth Arntzen

I 2014 tiltrådte Arntzen stillingen som høyesterettsdommeren. Hun kom fra stillingen som tingrettsdommer i Oslo tingrett, og var blant annet dommer under 22. juli-rettssaken. Hun har bakgrunn fra lovavdelingen i Justisdepartementet, Regjeringsadvokatembedet og som partner i advokatfirmaet Kluge.

Sist oppdatert: 15. may 2019

Jurist
Utdannelse
1959
Født
Høyesterettsdommer
Stilling
Jus
Bransje

Wenche Elizabeth Arntzen