KapitalIndeks

Villa Kulild

Siviløkonom Villa Kulild er øverste, faste embedskvinne i Samferdselsdepartementet. Departementsråden har god samfunnsinnsikt, og er en erfaren leder med bred erfaring fra ulike deler av sentralforvaltning. Blant annet har hun arbeidet 20 år i Olje- og energidepartementet, blant annet som ekspedisjonssjef og konstituert departementsråd. Hun har også vært energiråd ved den norske ambassaden i USA, og hun har vært direktør i Norad.

Sist oppdatert: 15. may 2019

Utdannet som siviløkonom fra NHH.
Utdannelse
1964
Født
Departementsråd i Samferdselsdepartementet
Stilling
Offentlig sektor
Bransje

Villa Kulild