KapitalIndeks

Vibeke Hammer Madsen

Virkes “grand old lady” er inne i sitt 16. år som sjef for Norges ledende hovedorganisasjon for tjenestenæringen. Ingenting tyder på at Hammer Madsen har satt ned farten. Hun en synlig leder som adresserer de krevende utfordringer hennes medlemsbedrifter møter. Økt robotisering og digitalisering kan få store konsekvenser for ansatte i medlemsbedriftene i Virke de kommende årene, noe hun har vært meget tydelig på.

1955
Født
Adm. dir i Virke
Stilling
Organisasjoner
Bransje

Vibeke Hammer Madsen