KapitalIndeks

Trygve SeglemSeglem styrer gjennom TS Shipping Invest et av landets største private rederier. Konsernet leverte rekordresultater i 2017 med over 900 millioner i overskudd, hvor deler riktignok kom fra fordelaktige skatteendringer. Til tross for at rederivirksomheten går så det suser har Seglem foretatt betydelige eiendomsinvesteringer de siste årene. Selv om far fortsatt står ved roret er Trygve neppe den eneste Seglem med høye ambisjoner. Døtrene Synnøve og Jorunn har gradvis fått eierandeler i familieselskapet siden 2005. I fjor fortalt Synnøve til DN at hun og søsteren har et ønske om å gjøre det bedre enn faren.

Sist oppdatert: 20. september 2018

3,90 mrd
Nettoformue 2018
3,00 mrd
Nettoformue 2017
+30%
Endring i formue
1951
Født
Shipping
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Knutsen OAS Shipping

Trygve Seglem