KapitalIndeks

Trygve SeglemSeglem har bygget opp og sitter på kontrollen i et av Norges største privateide rederier. Sammen med familien fortsetter rederen å levere gode resultater i shipping. Men også gjennom eiendomsinvesteringene i Haugesundsområdet vokser Seglems verdier. Familiens formue forblir uendret fra fjoråret som følge av at en positiv utvikling i eiendom og annen rederivirksomhet blir motvirket av svak utvikling for det børsnoterte shuttle tanker-rederiet KNOT Offshore Partners. Gjennom et joint venture kontrollerer familien sammen med NYK Europe drøye 26 prosent av aksjene i dette rederiet.

Sist oppdatert: 26. september 2019

3,90 mrd
Nettoformue 2019
3,90 mrd
Nettoformue 2018
1951
Født
Shipping
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Knutsen OAS Shipping

Trygve Seglem