KapitalIndeks

Trygve JacobsenJacobsen har opparbeidet seg en milliardformue gjennom salg av flere oljeserviceselskaper innen avfallshåndtering og container. Jacobsen er i dag fremdeles aktiv innen avfallshåndtering gjennom eierskapet i Westco Miljø, som er Rogalands ledende aktør på innsamling og gjenvinning av næringsavfall. I tillegg har Jacobsen sten for sten bygget opp en stor eiendomsportefølje i Stavangerområde, der lange kontrakter med kommunale etater sikrer stabile leieinntekter. Gjennom eierskapet i familiekonsernet Westco har også Jacobsen en aksjeportefølje som i år bikket 200 millioner kroner.

Sist oppdatert: 20. september 2018

1,95 mrd
Nettoformue 2018
1,65 mrd
Nettoformue 2017
+18%
Endring i formue
1946
Født
Industri
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Westco

Trygve Jacobsen