KapitalIndeks

Trygve BjerkeBjerke er tredjegenerasjons eiendomsforvalter i Bjerke Eiendom. Selskapet har 85 års erfaring i entreprenørbransjen, vel 75 års erfaring som eiendomsforvalter, og sitter i dag på om lag 400 leiligheter i tilsammen ni bygårder, samt garasjeplasser og ulike næringslokaler sentralt i Oslo. Bjerke selv holder en lav profil og unngår så godt det lar seg gjøre medienes søkelys.

Sist oppdatert: 20. september 2018

1,55 mrd
Nettoformue 2018
1,50 mrd
Nettoformue 2017
+3%
Endring i formue
1956
Født
Industri
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Bjerke Eiendom

Trygve Bjerke