KapitalIndeks

Trond MohnEtter salget av familiebedriften Frank Mohn i 2014 ble verdiene delt mellom Trond, hans søster Marit og sønnen Frederik. Trond forvalter nå sine verdier gjennom det diversifiserte investeringsselskapet Meteva, hvor store deler av resultatet regelmessig går til veldedige formål. Frederik på sin side ser ut til å ha betydelig høyere risikoappetitt en de øvrige familiemedlemmene, noe som har kastet av seg betydelig de siste årene. Frederiks investeringsselskap Perestroika eide majoriteten av Songa Offshore, da Transocean kjøpte opp selskapet for en betydelig premie. Perestroika fikk betalt obligasjoner og aksjer i Transocean. Det siste året har aksjene steget over førti prosent og er den største driveren bak Frederiks dramatiske formuesøkning.

Sist oppdatert: 20. september 2018

11 mrd
Nettoformue 2018
11 mrd
Nettoformue 2017
-1%
Endring i formue
1943
Født
Finans
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Meteva

Trond Mohn