KapitalIndeks

Trond LykkeDagligvarekjeden Bunnpris, som eies av familien Lykke gjennom konsernet I.K Lykke, smalt til med et overskudd før skatt på over 50 millioner kroner i 2017 etter å ha slitt med lønnsomheten i flere år. 72-åringen sitter med over 60 prosent av aksjekapitalen i I.K Lykke og kontrollerer dermed fortsatt de reelle verdiene i familiekonsernet. Trønderen har de siste årene bygget seg opp en ikke-ubetydelig eiendomsportefølje gjennom selskapet I.K Lykke Eiendom, der han kontrollerer nær 60 prosent av aksjekapitalen. Eiendomsselskapet sto ved årsskiftet oppført med en bokført egenkapital på nær én kvart milliard kroner.

Sist oppdatert: 20. september 2018

1,40 mrd
Nettoformue 2018
1,30 mrd
Nettoformue 2017
+8%
Endring i formue
1946
Født
Handel
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Bunnpris

Trond Lykke