KapitalIndeks

Trond Harald Klaveness

Trond Harald Klaveness er utdannet ved Boston University. Han har tidligere vært CEO i selskapet og ble i 2011 styreleder.

For syv år siden delte brødrene Tom Erik og Trond Harald Klaveness verdiene i Torvald Klaveness-rederiet etter uenighet om driften av selskapet. Tom Erik overtok eiendom- og finansporteføljen mens kjerneaktivitetene i shipping ble tatt videre av Trond Harald. Siden har Tom Erik fortsatt å satse tungt på eiendom og finansielle investeringer gjennom selskapet Klaveness Marine. Trond Harald styrer på sin side shippingselskapet Torvald Klaveness, som primært yter tjenester til tørrbulk-segmentet.

Sist oppdatert: 20. september 2018

1,85 mrd
Nettoformue 2018
1,80 mrd
Nettoformue 2017
+3%
Endring i formue
1964
Født
Shipping
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Torvald Klaveness

Trond Harald Klaveness