KapitalIndeks

Toril Charlotte Ulleberg Reynolds

Ulleberg Reynolds ble oppgradert fra politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet til statssekretær for justisministeren, og den unge FrPeren således stor innflytelse i et tungt og viktig departement. For tiden har statssekretæren en liten pause fra politikken, ettersom hun er i permisjon frem til høsten.

Utdanning i samfunnsfag og statsvitenskap fra henholdsvis Høgskolen i Østfold i 1997 og Universitetet i Oslo i 1998, utdannet politi fra Politihøgskolen i 2001
Utdannelse
1987
Født
Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet (FrP)
Stilling
Politikk
Bransje

Toril Charlotte Ulleberg Reynolds