KapitalIndeks

Tore MyrholtSist oppdatert: 14. june 2018

Siviløkonom fra NHH og tatt en MBA fra Harvard Business School, USA.
Utdannelse
1957
Født
Rådgiver i McKinsey
Stilling

Tore Myrholt