KapitalIndeks

Tore LærdalSolide resultater fra Laerdal Medical og stødig forvaltning av en betydelig finansportefølje bidrar til å sende Tore Lærdal oppover listen. Laerdal Medical, som han kontrollerer sammen med sine barn, leverte et resultat på nesten 600 millioner før skatt i fjor. Selskapet tilbyr blant annet medisinsk simuleringsutstyr og elektroniske hjertestartere. Lærdal er ikke bare opptatt av profittmaksimering. Gjennom non-profit selskapet Laerdal Global Health investeres det i tiltak med fokus på livreddende fødselshjelp for mødre og spedbarn i utviklingsland.

Sist oppdatert: 20. september 2018

7,80 mrd
Nettoformue 2018
5,90 mrd
Nettoformue 2017
+32%
Endring i formue
1952
Født
Industri
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Lærdal Holding

Tore Lærdal