KapitalIndeks

Tore KværnerEiendomsutvikler Tore Kværner, som blant annet eier to tredjedeler av pengemaskinen Jessheim Storsenter, kan se tilbake på nok et godt år. Kjøpmannssønnen vokste opp med slakteri i bakgården og pølsemakeri i kjelleren. Etter hvert gikk han i sin fars fotspor, og tjente gode penger på sine mange Tier’n-butikker. I dag er alle de 30 forretningene solgt, og superkremmeren har blitt eiendomsutvikler og motor i utviklingen av Jessheim i stedet.

700 mill
Nettoformue 2017
1962
Født
Industri
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Jessheim Storsenter

Tore Kværner