KapitalIndeks

Tore Bertrand SteenFamiliekonsernet Bertel O. Steen har siden tidlig 1900-tallet vært en av Norges fremste innen bilvirksomhet. I år er det eiendomsporteføljen som bidrar til en økning i familiens formue, etter svakere resultater i bildrift. Konsernet har hovedkontor i Lørenskog, og ved utgangen av 2018 sysselsatte konsernet 2.587 årsverk. I løpet av året har det vært endringer i fordelingen av aksjer i et av familiens holdingselskaper, noe som gjør at Tores formue bykser opp.

Sist oppdatert: 26. september 2019

2,00 mrd
Nettoformue 2019
1,15 mrd
Nettoformue 2018
+74%
Endring i formue
1926
Født
Handel
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Bertel O. Steen Holding

Tore Bertrand Steen