KapitalIndeks

Tor Øivind FjeldFjeld er arving til Ø.M. Fjeld på Kongsvinger som de har utviklet til å bli en av Østlandets ledende byggentreprenører. Fjeld er stor eier i KB Gruppen, bestående av bl.a. Betong Øst, Spennteknikk International, KB Vest, Kongsvinger Betong og mye næringseiendom. Den største KB-virksomheten, Contiga, fusjonerte med Heidelberg for å gå på børs. Men de ville heller ha virksomheten selv og har kjøpt ut KB med en god premie som nå bidrar til et solid byks i Fjelds formue. KB Gruppens aksjonærer er samlet den største aksjonær i AF Gruppen, som det siste året har steget 50 prosent på børsen.

Sist oppdatert: 26. september 2019

4,80 mrd
Nettoformue 2019
4,10 mrd
Nettoformue 2018
+17%
Endring i formue
1948
Født
Industri
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Ø.M. Fjeld
ØMF Holding

Tor Øivind Fjeld