KapitalIndeks

Tor Øivind FjeldFjeld var arving til Ø.M Fjeld på Kongsvinger som han, familien og de ansatte har utviklet til å bli en av Østlandets ledende byggentreprenører. Fjeld er stor eier i KB Gruppen, et lukrativt investeringsselskap bl.a. bestående av Betong Øst, Spennteknikk International, KB Vest, Kongsvinger Betong og mye næringseiendom. Den største KB-virksomheten, Contiga, fusjonerte med Heidelberg for å gå på børs, men de ville heller ha virksomheten selv og har kjøpt ut KB med en god premie. KB Gruppens aksjonærer er samlet den største aksjonær i AF Gruppen.

Sist oppdatert: 20. september 2018

4,10 mrd
Nettoformue 2018
3,90 mrd
Nettoformue 2017
+5%
Endring i formue
1948
Født
Industri
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Ø.M. Fjeld
ØMF Holding

Tor Øivind Fjeld