KapitalIndeks

Tor KirkengKiwi-gründerne Tor og Terje eier, sammen med arvingene etter partneren Per Erik Burud, Joakim og Bettina, over seks prosent av NorgesGruppen gjennom selskapet Pett Kjede & Servicekontor. Matvaregiganten fortsetter å levere solide resultater, og dette er årsaken til formuesøkningen til Kiwi-gjengen. Andelene til Joakim og Bettina Burud har for første gang i år en så stor verdi at de dytter søsknene opp på én milliard i formue hver.

Sist oppdatert: 20. september 2018

1,25 mrd
Nettoformue 2018
1,05 mrd
Nettoformue 2017
+19%
Endring i formue
1953
Født
Handel
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Pett Kjede & Servicekontor
Norgesgruppen

Tor Kirkeng