KapitalIndeks

Tor Dagfinn VeenTor Dagfinn Veen og Åge Westbø grunnla sammen med Kristoffer Stensrud fondsforvaltningsselskapet Skagen Fondene i 1993. Eierandelene i Skagen samlet Veen og Westbø i det felleseide selskapet Nansen Capital Partners. Høsten 2017 solgte duoen sine andeler i Skagen og vil fremover hovedsakelig kanalisere sine investeringer i aksjer, obligasjoner og fond. Etter salget av Skagen eier de blant annet aksjer for nærmere 600 millioner i Storebrand, noe som har gitt solid avkastning det siste året. Investorduoen har også et sterkt engasjement for sosialt entreprenørskap og tilbyr økonomisk støtte og kompetanse til utvalgte gründerspirer.

Sist oppdatert: 20. september 2018

2,35 mrd
Nettoformue 2018
2,40 mrd
Nettoformue 2017
-2%
Endring i formue
1947
Født
Finans
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Nansen Capital Partners
Skagen fondene

Tor Dagfinn Veen