KapitalIndeks

Tor AndenæsAndenæs-eventyret startet i 1939 da Erling Rye Andenæs stiftet en rørleggerbedrift i Oslo med 3.500 kroner i startkapital. Etter hvert dreide driften mot utvikling og utbygging av eiendom. På 70-tallet kom hans tre sønner inn i bedriften, og nå sitter Tor Andenæs ved roret i Andenæsgruppen med investeringer i aksjer, fond og eiendom i Oslo og Bærum, verdt flere milliarder kroner. Gjennom investeringsselskapet Tanja sitter de på større eierposter i blant annet B2 Holding og Nordic Semiconductor.

Sist oppdatert: 26. september 2019

2,00 mrd
Nettoformue 2019
2,00 mrd
Nettoformue 2018
1943
Født
Eiendom
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Andenæs Eiendom

Tor Andenæs