KapitalIndeks

Tone Charlotte BergesenCat Invest 1 og Violina AS er investeringsselskapene til rederiarvingene Tone Charlotte og Ingerid Helene Bergesen. Selskapene får stø rådgivning av Roy Myklebust, tidligere stjernemegler i ABG Sundal Collier. For Catilina Invest, et investeringsselskap eid av både Tone Charlottes Cat Invest 1 og Myklebust selv, er et underskudd på 17 millioner kroner snudd til et overskudd på 84 millioner kroner i 2016, hvilket gjør at Tone Charlotte kan se formuen vokse.

675 mill
Nettoformue 2017
1946
Født
Finans
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Cat Invest 1
Violina

Tone Charlotte Bergesen