KapitalIndeks

Tom HagenTom Hagen har vært en aktiv eiendomsinvestor i flere tiår. Likevel er det hans aksjeandel på 70 prosent i Elkraft som utgjør den største delen av formuen. Han var med på å grunnlegge Elkraft i 1992 og siden har selskapet hatt en enorm vekst. Elkraft-konsernet hadde en omsetning på over to milliarder i 2017, og leverer kraft til hele Norden. Hagen eier også betydelige verdier på Kvitfjell gjennom selskapet Tom Hagen Eiendom. Han eier blant annet hotellselskapet Kvitfjell hotell og fikk for første gang et positivt resultat i selskapet siden oppstart i OL-året 1994.

Sist oppdatert: 20. september 2018

1,70 mrd
Nettoformue 2018
1,60 mrd
Nettoformue 2017
+6%
Endring i formue
1950
Født
Olje og energi
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Tom Hagen Eiendom
Elkraft Aksjeselskap

Tom Hagen