KapitalIndeks

Tom Erik KlavenessFor syv år siden delte brødrene Tom Erik og Trond Harald Klaveness verdiene i Torvald Klaveness-rederiet etter uenighet om driften av selskapet. Tom Erik overtok eiendom- og finansporteføljen mens kjerneaktivitetene i shipping ble tatt videre av Trond Harald. Siden har Tom Erik fortsatt å satse tungt på eiendom og finansielle investeringer gjennom selskapet Klaveness Marine. Trond Harald styrer på sin side shippingselskapet Torvald Klaveness, som primært yter tjenester til tørrbulk-segmentet.

Sist oppdatert: 20. september 2018

3,75 mrd
Nettoformue 2018
3,30 mrd
Nettoformue 2017
+14%
Endring i formue
1947
Født
Eiendom
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Klaveness

Tom Erik Klaveness