KapitalIndeks

Tom Christopher SteckmestSkipsrederen fra Bergen er majoritetseier i rederiet Viken Shipping som han etablerte i 1993. Konsernet er engasjert i skipsfart, skipsadministrasjon og annen shipping-virksomhet. Selskapet har også eiendom gjennom Viken Eiendom og Nitos, som primært driver langtidsutleie i Moss.

Sist oppdatert: 20. september 2018

975 mill
Nettoformue 2018
1,20 mrd
Nettoformue 2017
-19%
Endring i formue
1964
Født
Shipping
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Viken Shipping

Tom Christopher Steckmest