KapitalIndeks

Tina Engelsrud

Engelsrud ble i 2017 utnevnt til konstituert ekspedisjonssjef i administrasjonsavdelingen i Finansdepartementet, og har med det ansvaret for samordning av departementets fagbudsjett, interne økonomi, dokumentasjon og arkivfunksjon, drift av IT-system og utvikling og oppfølging av felles personalpolitikk. Engelsrud er utdannet både journalist og samfunnsøkonom, og har jobbet i Finansdepartementet siden 2011.

Utdannet som samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo.
Utdannelse
1984
Født
Ekspedisjonssjef i Administrasjonsavdelingen til Finansdepartementet
Stilling
Offentlig sektor
Bransje

Tina Engelsrud