KapitalIndeks

Thor Johan FuruholmenInvestor Furuholmen har verdiene plassert i finans og eiendom. Gjennom Furuholmen Eiendom forvaltes over 40.000 kvadratmeter næringseiendom i Oslo, samt Oslo Vinterpark. Selskapet har også eiendommer i Tyskland gjennom IFM Immobilien. Furuholmen er også involvert i selskapet Taiga Fund, som har en filosofi om at mindre selskaper har en tendens til å gi bedre avkastning over tid.

Sist oppdatert: 26. september 2019

1,30 mrd
Nettoformue 2019
1,35 mrd
Nettoformue 2018
-4%
Endring i formue
1973
Født
Eiendom
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Taiga Fund Partners

Thor Johan Furuholmen