KapitalIndeks

Terje StykketGründeren Stykket har eierandeler i flere ulike selskaper gjennom Stykket Holding, deriblant Travel Retail Norway, som driver taxfree-butikkene på Norges flyplasser. TRN har en usikker tid i møte ettersom kontrakten med Avinor kun varer ut 2022, og det blir jobbet hardt for å posisjonere seg i den kommende anbudskonkurransen. Stykket har også betydelige eierandeler i E-rate og Utleiesenteret, som henholdsvis driver med konsulenttjenester innen IT og utleie av bygg- og anleggsmaskiner. Gjennom Vestaksen Eiendom er Terje også majoritetseier i flere verdifulle boligprosjekter i Drammensområdet.

Sist oppdatert: 26. september 2019

1,00 mrd
Nettoformue 2019
1,05 mrd
Nettoformue 2018
-5%
Endring i formue
1953
Født
Handel
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Stykket Holding

Terje Stykket