KapitalIndeks

Terje HauganErketrønder Haugan og hans familie er største aksjonær i innlandets største private eiendomsselskap, Utstillingsplassen Eiendom, med en portefølje på 400.000 kvadratmeter kontoreiendommer, leiligheter, hoteller og kjøpesentre fra Tromsø til Drammen. Selskapet er et av landets mest veldrevne eiendomsselskap og tjener for tiden godt på sin satsning på svensk eiendom.

Sist oppdatert: 20. september 2018

1,25 mrd
Nettoformue 2018
1,00 mrd
Nettoformue 2017
+25%
Endring i formue
1946
Født
Handel
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Utstillingsplassen Eiendom

Terje Haugan