KapitalIndeks

Steinar MoeEks-eiendomsmegleren sitter på en portefølje bestående av 550 leiligheter med gode adresser i Oslo-området. Moes Eiendomsselskap har lav gjeldsgrad og er solid rustet for nye investeringer. Moe er imidlertid ikke lenger ikke interessert i Oslo-området da han mener det har blitt for kostbart å bygge der. I stedet satser han for fullt i Skien og Arendal med to store boligbygg.

Sist oppdatert: 20. september 2018

1,80 mrd
Nettoformue 2018
1,70 mrd
Nettoformue 2017
+6%
Endring i formue
1962
Født
Handel
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Steinar Moe Eiendom

Steinar Moe