KapitalIndeks

Steinar MoePengene fortsetter å rulle inn for Steinar Moe Eiendom. Forretningsideen er å sette opp og eie egne leilighetsbygg, som så leies videre, og hemmeligheten bak suksessen er faste, lave leiepriser og lange kontrakter. Den tidligere eiendomsmegleren sitter i dag på rundt 500 utleieleiligheter, de fleste i Oslo, men de neste årene planlegges kraftig vekst i Skien.

Sist oppdatert: 26. september 2019

1,95 mrd
Nettoformue 2019
1,80 mrd
Nettoformue 2018
+8%
Endring i formue
1954
Født
Handel
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Steinar Moe Eiendom

Steinar Moe