KapitalIndeks

Stein Sturla SteinsvikMoldenser Stein Sturla Steinsvik er mest kjent for å ha drevet familiebedriften Hustadmarmor fra 1965 frem til bergindustribedriften ble solgt i 2007. I ettertid har han sammen med familien bygget opp milliardkonsernet Hustadlitt, som har investeringer i mineraler, eiendom, industri, finans og fornybar energi. I familiens eiendomsportefølje finner vi blant annet det velkjente Indeksbygget på Solli Plass i Oslo.

Sist oppdatert: 20. september 2018

1,55 mrd
Nettoformue 2018
1,55 mrd
Nettoformue 2017
1942
Født
Industri
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Hustadlitt

Stein Sturla Steinsvik