KapitalIndeks

Sigurd Haraldssøn AstrupAstrups formue har røtter i det tradisjonsrike Astrup & Søn, en metallprodusent som har eksistert i mer enn 150 år. Formuen anslås å øke med 100 millioner etter at familieselskapet for andre år på rad bedret resultatet betydelig. Astrups investeringer innen næringsbygg bidrar også sterkt til formuesøkningen. Familien sitter gjennom selskapet Petroservice også på en betydelig aksjeportefølje der forsikringsselskapet Protector er av størst verdi.

Sist oppdatert: 20. september 2018

1,30 mrd
Nettoformue 2018
1,20 mrd
Nettoformue 2017
+8%
Endring i formue
1937
Født
Industri
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Petroservice

Sigurd Haraldssøn Astrup