KapitalIndeks

Sigrun Vågeng

Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng er en av Norges aller mektigste byråkrater. Fra hjørnekontoret i Nav-hovedkvarteret på Løren i Oslo forvalter hun nesten en tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordninger som blant annet arbeidsledighetstrygd, pensjon, attføring og sosialhjelp. Nav er en tung etat om teller 19.000 ansatte, som hver eneste dag fatter mer enn 100.000 vedtak og som utbetaler 15.000 kroner i sekundet til over 2,8 millioner brukere. Fra før har Vågeng solid erfaring som leder både fra NHO og KS.

Sist oppdatert: 15. may 2019

Utdannet cand.mag. med grunnfag i fransk, engelsk og statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.
Utdannelse
1950
Født
Direktør i Nav
Stilling
Offentlig sektor
Bransje

Sigrun Vågeng