KapitalIndeks

Per Rolf SævikSævik har hatt høy vekst i formuen de siste årene. Majoriteten av skipsrederens formue ligger i de børsnoterte konsernene Havila Shipping, Havyard Group og Fjord1. Sævik noterte det sistnevnte selskapet på børs i fjor, som gav en betydelig gevinst. Siden den gang har verdien av transportselskapet steget ytterligere 70 prosent. Sævik beholdt rett over halvparten av aksjene og hans eierandel har nå en verdi på over 2,5 milliarder. I tillegg har skipsrederen foretatt milliardinvesteringer i eiendom gjennom selskapet Havila Invest.

Sist oppdatert: 20. september 2018

4,45 mrd
Nettoformue 2018
2,60 mrd
Nettoformue 2017
+71%
Endring i formue
1940
Født
Reiseliv/hotell
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Havila Holding
Havila Shipping
Havyard Group

Per Rolf Sævik